The Book Eating Magician

คะแนน 4.1
กรุณารอสักครู่...

เรื่องย่อ
[เวทย์สายฟ้าขั้นต้นได้ถูกกลืนกินแล้ว]ความเข้าใจเวทย์ของคุณสูงมาก จอมเวทย์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ จอมเวทย์ผู้ที่จะกินหนังสือทุกเล่มบนโลก ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้ว

ฝากกดติดตามเพจกันหน่อยนะครับ

ผู้แต่ง : Mekenlo

ลิ้งแปลENG : http://www.wuxiaworld.com/category/book-eating-magician/

 

ฝากกดติดตามเพจกันด้วยนะครับ : https://www.facebook.com/carnet00/