การดำรงอยู่ของผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทาน

✓ นิยายแปลไทย ✓ นิยายแฟนตาซี ✓ จำนวน 497 บท

ภาพประกอบการดำรงอยู่ของผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทาน
คะแนน 4.8
กรุณารอสักครู่...

การดำรงอยู่ของผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทาน

ผู้ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทานปรากฏ

ลู่อี้ผิง,บรรพชิตโบราณผู้เป็นพยานการล่มสลายของเหล่าเทพผู้ทรงพลัง จากสงครามเหล่าทวยเทพ.
ในเวลานั้น,เขาที่ยังคงถือสันโดษอยู่ในป่าโบราณ,ฝึกฝนอยู่ทุกวันทุกคืน,ด้วยปฏิญาณเอาไว้ว่าหากไม่แข็งแกร่งพอที่จะต่อต้านกับทัณฑ์สวรรค์และปฐพีได้แล้ว ก็จะไม่ออกมา.

หนึ่งยุคสมัยได้ผ่านไป.
จากงูน้อยจนกลายเป็นบรรพชนมังกร.
เด็กสาวตัวน้อยธิดาบุญธรรมได้กลายเป็นจักรพรรดินิผู้ไร้เทียมทาน.
มือกระบี่ที่เขาชี้แนะกลายเป็นเทพกระบี่ที่มีชื่อเสียงเป็นนิจนิรันดร.
พฤกษาที่ปลูกในอดีตได้กลายเป็นกลายเป็นนักบุญที่อุปถัมภ์ค้ำชูอาณาจักรที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์.
เวลาหลายต่อหลายปีที่ผลัดเปลี่ยนช่วงของชีวิต,จากหนึ่งเริ่มต้นกลายเป็นแข็งแกร่ง,แก่ชราและสิ้นสลาย.
ลู่อี้ผิงยังคงฝึกฝนแสวงหาความเป็นอมตะอยู่ในเทือกเขาลึก,เป็นครั้งคราว,เขาจะเล่นกู่ฉิน,วาดภาพ,ฝึกกระบี่และศึกษาทักษะอาคมและการรู้แจ้งที่ถูกทิ้งเอาไว้จากเหล่าทวยเทพที่ได้ตกตายไปแล้วในปีนั้น.
ท้ายที่สุด,เขาก็ฝึกฝนศาสตร์อมตะไปถึงขั้นสุดท้าย,รู้สึกว่าตัวเองมีพลังเพียงพอที่จะต่อสู้กับทัณฑ์สวรรค์และปฐพีแล้ว,จึงได้ก้าวออกจากป่าศักดิ์สิทธิ์.

 

ระดับพลัง

筑基 ดินแดนสร้างรากฐาน(จูจี)
先天 ดินแดนธรรมชาติ(เซียนเทียน.)
神通 ดินแดนเหนือธรรมชาติ(เสิ่นถง)
金丹 โอสถทองคำ.(จินตาน)
紫府 เรือนม่วง(สือฝู)
夺命 ปล้นเต๋า(เต๋าหมิง)
传奇 ตำนาน(ฉวนฉี)
天人มนุษย์สวรรค์(เทียนเหริน)
古皇 จักรพรรดิโบราณ(กู่หวง)
大帝 มหาจักรพรรดิ(ต้าตี้)
神灵 เทพวิญญาณ (เสิ่นหลิง)
真神 เทพแท้จริง(เจิ้นเสิ่น)
天神เทพสวรรค์(เทียนเสิ่น) ==>ระดับความแข็งแกร่งขึ้นอยู่กับ ปริมาณกฏเทพสวรรค์
位面之主 จ้าวพิภพ==> ระดับความแข็งแกร่งขึ้นอยู่กับ ปริมาณพลังพิภพ
位面掌控者 ผู้บัญชาภพ==> ระดับความแข็งแกร่งขึ้นอยู่กับ ปริมาณ กฏพิภพ
古神 เทพโบราณ==>ระดับความแข็งแกร่งขึ้นอยู่กับ ปริมาณกฏอาณาจักรเทพ
天命神王Heaven’s Will God King ราชาเทพ ==> ตราประทับผสานลิขิตสวรรค์.
主神之境 Lord God Boundary. one attribute เทพศักดิ์สิทธิ์ ==> รวมคุณสมบัติกฏธาตุ.
神帝Divine Emperor! ราชันย์ศักดิ์สิทธิ์
神祖Divine Ancestor บรรพชนศักดิ์สิทธิ์
至高神Supreme God! เทพสูงสุด.
主宰Ruler. ทรราช
证道 proving the Way แดนปราชญ์(รอพิสูจน์เต๋า)
圣人Saint. ปราชญ์ศักดิ์สิทธิ์.
圣王之境Realm of Saint King. ราชาปราชญ์ศักดิ์สิทธิ์.
道祖Way Ancestor บรรพชนเต๋า.
开天之境Realm of Opening Heaven ขอบเขตเปิดสวรรค์.

 

เทียบขอบเขตพลังอาณาจักรเทพและอาณาจักรเซียน

半仙境Half Immortal Boundary ครึ่งเซียน===>มหาจักรพรรดิ.
仙人Immortal เซียน===>เทพวิญญาณ
True Immortal,真仙 เซียนแท้===>เทพแท้จริง
Heavenly Immortal,天仙 เซียนสวรรค์.เทียนเซียน===>เทพสวรรค์
Profound Immortal,玄仙 เซียนลึกล้ำ,เสวียนเซียน===>จ้าวพิภพ
Exalted Immortal,上仙 เซียนชั้นสูง,ซ่างเซียน===>ผู้บัญชาภพ
Supreme Immortal,至仙 เซียนสูงสุด,จื่อเซียน. ===>เทพโบราณ
Golden Immortal,金仙 เซียนทองคำ,จินเซียน.===>ราชาเทพ
Supreme Unity Golden Immortal,太乙金仙 ,เซียนทองคำไท่อี้,ไท่อี้จินเซียน===>เทพศักดิ์สิทธิ์
Great Luo Golden Immortal,大罗金仙 เซียนทองคำต้าโหลว,ต้าโหลวจินเซียน.===>ราชันย์ศักดิ์สิทธิ์
Heavenly Monarch,天君,เซียนราชวงศ์,เทียนจวิน===>บรรพชนศักดิ์สิทธิ์
Immortal Emperor,仙帝 จักรพรรดิเซียน,เซียนตี้.===>เทพสูงสุด.
Immortal Venerable.天尊神界 เซียนจ้าว,เทียนจินเสิ่นเจี่ย===>ทรราช

 

รายชื่อตอน

 

5 5 โหวต
Article Rating
3 Comments
Inline Feedbacks
ดูความคิดเห็นทั้งหมด