ภาพประกอบThe Return of the Iron-blood Sword Hound
คะแนน 5.0
กรุณารอสักครู่...

The Return of the Iron-blood Sword Hound 

สุนัขล่าเนื้อแห่งตระกูลบาสเกอร์วิลล์

เขาถูกเจ้านายตัวเองหักหลังและทิ้งในช่วงสุดท้ายของชีวิต

เขาถูกตีตราว่าเป็นคนทรยศและสุดท้ายจบชีวิตโดยการถูกประหารบนกิโยติน

.................................

ตอนนี้ เขาย้อนกลับมาเมื่อตอนสี่สิบปีที่แล้ว

"ในชาตินี้พวกมันจะเป็นเหยื่อของข้า......และข้าจะฉีกร่างกายของพวกมันเป็นชิ้นๆทั้งหมด"

 

รายชื่อตอน

 

5 4 โหวต
Article Rating
4 Comments
Inline Feedbacks
ดูความคิดเห็นทั้งหมด