I Never Run Out Of Mana

คะแนน 3.5
กรุณารอสักครู่...

 

“เคยเห็นนักเวทย์ที่เรียกดาวตกลงมาโดยไม่หยุดไหมหล่ะ? นั่นหล่ะผมเอง!”

 

มินชอยเด็กเก็บตัวที่จู่ๆวันนึงก็ได้กลายเป็นอเวคและได้รับอบิลิตี้เป็น มานาไม่มีวันหมด

 

รายชื่อตอน