หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ SR-Trans

SR-Trans

145 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
จอมมารสะท้านภพ
จอมมารสะท้านภพ เรื่องย่อการรวมลมปราณ การก่อตั้งรากฐาน การก่อรูปแกนกลาง โลกสมัยใหม่ในศตวรรษที่ 21 มีเพียงสามระดับพลังนี้ที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จิตวิญญาณแรกเริ่มเป็นเพียงตำนานและเป็นพลังเหนือล้ำที…