ระบบของฉัน ฟิวชั่นไก่พันตัวได้! [My Fusion System: Fusing a Thousand Chickens at the Start]

ระบบของฉัน ฟิวชั่นไก่พันตัวได้
คะแนน 4.6
กรุณารอสักครู่...

เรื่อง : ระบบของฉัน ฟิวชั่นไก่พันตัวได้! [My Fusion System: Fusing a Thousand Chickens at the Start]

“ทำไมชีวิตฉันมันอนาถแบบนี้กัน?”

ว่ากันว่าผู้ที่ได้เกิดใหม่ในต่างโลกมักจะมีพรติดตัวมาด้วย 1 อย่าง

[คุณได้รับระบบฟิวชั่น]

ระบบฟิวชั่น? แล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าหากฟิวชั่นไก่พันตัว?

ในวันที่ได้ระบบฟิวชั่น ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป

รายชื่อตอน