โรแมนซ์

คะแนน 5.0
กรุณารอสักครู่...
กาลครั้งหนึ่ง ในยุคราชวงศ์หมิง
เรื่องย่อฟางจี้ฟาน...ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์หมิง ที่กำลังจนหนทา...