ภาพประกอบระบบจัดส่งข้ามกาลเวลา
คะแนน 4.5
กรุณารอสักครู่...

ระบบจัดส่งข้ามกาลเวลา

[ติ๊ง! อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบ...การทดสอบเสร็จสิ้น นี่เป็นแค่ไก่งวงวิญญาณธรรมดา!]

[ติ๊ง! โปรดเลือกโลกที่จะปล่อย: โลกบรรพกาล โลกต้าเฉียน โลกตงเทียน...]

[กำหนดช่วงเวลาที่จะปล่อย: สิบปีก่อน หนึ่งร้อยปีก่อน หนึ่งพันปีก่อน หนึ่งหมื่นปีก่อน หนึ่งแสนปีก่อน...]

[จัดส่งเข้าสู่โลกบรรพกาล ระยะเวลาหนึ่งหมื่นปี!]

...

[หนึ่งร้อยปี: ไก่งวงวิญญาณปรากฎตัวในโลกบรรพกาล มันบำเพ็ญเพียรหนึ่งร้อยปี ได้หยั่งรากวิญญาณและเบิกสติปัญญา]

[สองร้อยปี: ไก่งวงวิญญาณได้เข้าร่วมกับสำนักเจี๋ย เพื่อที่จะรักษาตัวรอด เติบโต และเข้าใจโลกมนุษย์]

[หนึ่งพันปี: บุตรอีกาทองคำทั้งสิบของจักรพรรดิไท่อี้ออกจากดวงอาทิตย์โดยพลการ ทำให้ปรากฏดวงอาทิตย์สิบดวงและเปล่งแสงร้อนแรงมายังโลกมนุษย์ สรรพชีวิตต่างวิตกกังวล โฮ่วอี้ได้ยินเรื่องนี้ก็โกรธเกรี้ยว เขาสร้างธนูแล้วยิงสังหารอีกาทองคำเก้าตัว ไก่งวงวิญญาณฉวยโอกาสนี้กินแก่นโลหิตจากร่างของอีกาทองคำ]

[หนึ่งหมื่นปี: ไก่งวงวิญญาณวิวัฒนาการเป็นอีกาทองคำบรรพกาล ต้องการเรียกกลับหรือไม่?]

...

[หินวิญญาณถูกฝังอยู่ในโลกตงเทียนมาหลายล้านปี ได้กลายเป็นผลึกเทพตงเทียน ต้องการเรียกกลับหรือไม่?]

[กระบี่เหล็กที่ช่างฝีมือของสวรรค์บรรพกาลตีขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อน ได้พัฒนาเป็นกระบี่ระดับราชา ต้องการเรียกกลับก่อนเวลาหรือไม่?]

--

แปลจีน 10000% 

ต้นฉบับ: 玄幻:投放万界,火鸡变金乌!

สถานะ: 285 ตอน

ผู้แปล: คุนเผิง (https://www.facebook.com/kunpengtrans/) 

--

ขอบเขตหลอมปราณ, ขอบเขตผสานชีพจร, ขอบเขตผนึกฐานราก, ขอบเขตห้วงสมุทรวิญญาณ, ขอบเขตแก่นก่อกำเนิด, ขอบเขตก่อกำเนิดฟ้า, ขอบเขตตำหนักม่วง, ขอบเขตเทพจำแลง, ขอบเขตปราการเทพ, ขอบเขตนภาไร้ลักษ์, ขอบเขตสูงสุดแห่งมนุษย์, ขอบเขตสูงสุดแห่งปฐวี, ขอบเขตสูงสุดแห่งสวรรค์, ขอบเขตทัณฑ์สวรรค์เก้าด่านเคราะห์, ขอบเขตทรราช

--

คนแต่งกลับมาแล้ว!

รายชื่อตอน


4.7 25 โหวต
Article Rating
116 Comments
Inline Feedbacks
ดูความคิดเห็นทั้งหมด