ข้อตกลงและเงื่อนไข

thai-novel
thai-novel

เงื่อนไขการใช้บริการ Thai-Novel

Thai-Novel ขอแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

  • สำหรับการเข้าถึงหรือใช้บริการเว็บไซต์นั้น ท่านสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน พีซี แท็บเลต ได้พร้อมกัน 3 เครื่องเท่านั้น
  • ทางเว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ ในการอนุญาตให้เข้าถึงหรือใช้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น “ห้ามใช้โปรแกรมหรือวิธีการใดๆ นำข้อมูลออกไป หรือ เผยแพร่” หากตรวจสอบและพบพฤติกรรมดังกล่าว Thai-Novel ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชี หรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที
  • เมื่อท่านได้ทำการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการกับ Thai-Novel แล้วนั้น ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลและการใช้งานเว็บไซต์ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า กรณีที่ตรวจสอบหรือพบพฤติกรรมที่ไม่เข้าเงื่อนไขในการให้บริการ Thai-Novel ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชี หรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที
  • การโอนเงินแต่ละรายการ หากท่านแจ้งรายละเอียดการโอนเงินไม่ถูกต้องเกิน 3 ครั้ง Thai-Novel ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการใช้งานชั่วคราว