Thai-Novel Cashback

  เพียงซื้อ “นิยายรวมตอน” รับสิทธิ์หมุนวงล้อ เพื่อรับ NC คืน สูงสุด 75 NC

  นิยายรวมตอน หมายถึง กดซื้อนิยายครั้งเดียว จำนวน 50 ตอน

   

  เงื่อนไขของกิจกรรม

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นสมาชิกของ Thai Novel

  2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซื้อนิยายบนเว็บไซต์ Thai novel (เรื่องใดก็ได้) โดยจะต้องซื้อนิยายรวมตอน ทุกๆ ยอดการซื้อครบ 50 ตอน (150 NC) จะได้รับสิทธิ์หมุนวงล้อ 1 สิทธิ์

  หมายเหตุ: การซื้อนิยายรายตอนจะไม่ถูกนำมาคำนวณ

  3. ระยะเวลาของกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565

  4. กรณีที่มีสิทธิ์หมุนวงล้อ ผู้เข้าร่วมสามารถใช้สิทธิ์ฯ ได้ทันที โดยคลิกไปที่เมนู “สิทธิ์สะสม” ใกล้รูปโปรไฟล์หน้าเว็บไซต์

  5. คลิกหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัล (กรณีที่ท่านมีสิทธิ์ฯ มากกว่า 1 สิทธิ์ หลังจากหมุนวงล้อครั้งแรกแล้ว กรุณากด Refresh (ทางด้านบนซ้ายของหน้าต่างเบราว์เซอร์) หรือกดปุ่ม F5 ที่คีย์บอร์ด เพื่อทำการหมุนวงล้อของสิทธิ์ที่เหลืออยู่

  6. ผู้เข้าร่วมต้องกดใช้สิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

  7. ทั้งนี้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขทั้งหมด เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

   

  วิธีการซื้อนิยายรวมตอน มีดังนี้
  1. ผู้ใช้งานทำการเข้าสู่ระบบ
  2. เลือกนิยายที่ต้องการซื้อ จากนั้นกดปุ่ม "ซื้อนิยาย"
  3. คลิกเลือกนิยายที่ต้องการซื้อ ระบบจะแสดงจำนวนเหรียญที่ต้องชำระ และจำนวนสิทธิ์ที่จะได้รับ
  หมายเหตุ: กรณีต้องการซื้อนิยายทุกตอนให้กดปุ่ม "เลือกทั้งหมด"
  4. ยืนยันการทำรายการ โดยกดปุ่ม "ยืนยัน"
  5. ระบบจะแสดงว่า ซื้อนิยายเรียบร้อยแล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม "ตกลง"

   

   

  วิธีการใช้สิทธิ์หมุนวงล้อ เพื่อรับ Cashback มีดังนี้
  1. กดปุ่ม "สิทธิ์สะสม" เพื่อทำการหมุนวงล้อ
  2. กดปุ่ม "คลิกเพื่อหมุนวงล้อ"
  3. วงล้อจะหมุน และแสดงจำนวน NC ที่จะได้รับ
  4. กรณีที่ท่าน มีสิทธิ์ฯ มากกว่า 1 สิทธิ์ ให้กด Refresh หน้าเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง
  5. เมื่อหมุนวงล้อแล้ว ระบบจะแสดงจำนวน NC ที่ได้รับ