thank you

รบกวนอ่านให้จบ

  1. แจ้งการโอนเงินที่ –> https://goo.gl/1WSgVD แล้ว รอนะคะ
  2. ควรรอและใส่เวลาให้ตรงกับสลิป remark อะไรมาก็ดีจ้า
  3. ไม่ควรแจ้งซ้ำๆเพราะแอดมินจะแบนนะค้า
  4. เวลาในการตรวจสอบยอดเงิน คือ 9.00 , 13.00 , 17.00 , 20.00 และ 23.00
  5. ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินได้หลังจากเวลา 1 ชั่วโมง เช่น รอบ 9.00 เงินจะเข้าไม่เกิน 10.00 น.

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเราอย่างดีเสมอมา