หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Taifu-Light

Taifu-Light

1430 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
นครแห่งบาป – City of Sin
* นิยายเรื่องนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Novel Kingdom (หจก.โนเวล คิงด้อม) ***ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง แก้ไขหรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนทาง หจก. จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด** เรื่องย่อ  ทุกหยาดโลหิตแห่งสายเลื…
เคล็ดกายานวดารา
* นิยายเรื่องนี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Novel Kingdom (หจก.โนเวล คิงด้อม) ***ไม่อนุญาตให้ดัดแปลง แก้ไขหรือเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนทาง หจก. จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด** เรื่องย่อเป็นจักพรรดิโอสถกลับเกิด…