หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Nonbiri

Nonbiri

635 โพสต์ 4 ความคิดเห็น
ส่วนตัว: Peerless Martial God
ชื่อเรื่อง Peerless Martial Godผู้แต่ง 净无痕ผู้แปล Nonbiriเรื่องย่ออย่าได้ตัดสินผู้อื่นด้วยความโง่เขลาของตนผู้ใดที่จะทำร้ายผู้อื่น มันจะต้องตายผู้ใดที่เคารพข้า มันผู้นั้นก็จะได้รับความเคารพและความเมตตาจ…