หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ iHaveNoName

iHaveNoName

227 โพสต์ 4 ความคิดเห็น
otherworldly evil monarch
otherworldly evil monarchotherworldly evil monarch  : จอมโฉดแห่งโลกหน้าจวินเซี่ย เป็นมือสังหารอันดับหนึ่ง ของโลกสมัยใหม่ ความสามารถและความรู้ของเขาในการลอบสังหารนั้นอยู่ในขั้นเป็นเลิศ สร้างความสำเร็จแ…
ตอนที่ 273 โทสะแห่งมหาปรมาจารย์
 แน่นอน โดดเดี่ยว ! ราวกับไม่สำคัญว่าพวกเขาจะยืนที่ใด หรือ มีผู้คนมากมายเพียงใดเคียงข้าง พวกเขาจักโดดเดี่ยวเสมอ  พวกเขามิอาจลงรอยกับผู้คนโดยรอบ  คล้ายดั่งพวกเขาโดดเดี่ยวภายในโลกและสวรรค์อันก…