หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ EmperorNovel

EmperorNovel

10 โพสต์ 0 ความคิดเห็น
Dead Man’s Harem
Dead Man’s Harem หลังจากความตาย เดวอนได้รับโอกาสครั้งที่สองที่เขาไม่เคยต้องการ เขาตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากชีวิตใหม่ของเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสํารวจทุกชีวิตในโลกใหม่นี้มีให้ไม่ว่าจะเป็นการผจญภัยหรือการชักชวนจากเอลฟ์สาว   อัพเดตล่าสุด  ...
☷ 10 บท แฟนตาซี
อ่านเพิ่มเติม...