จดหมายเหตุประจำวัน พฤศจิกายน 8, 2021

My Senior Brother is Too Steady ศิษย์พี่ท่านจะเทพเกินไปแล้ว

บทที่ 70 แผนสำรอง