ตอนที่แล้วบทที่ 9: ขอบเขตกำเนิดรากฐานขั้นสาม โม่ฝูโฉว
ทั้งหมดรายชื่อตอน
ตอนถัดไปบทที่ 11: ขอบเขตกำเนิดรากฐานขั้นเก้า โอกาสจากต้นไม้วิญญาณ