ตอนที่แล้วตอนที่ 125 มิตรภาพระหว่างลูกผู้ชาย ตอนที่ 1
ทั้งหมดรายชื่อตอน
ตอนถัดไปตอนที่ 127 มิตรภาพระหว่างลูกผู้ชาย ตอนที่ 3