ตอนที่แล้วตอนที่ 1478 หญิงแก่
ทั้งหมดรายชื่อตอน
ตอนถัดไปตอนที่ 1480 สละทิ้งท่อนแขน