ตอนที่แล้วบทที่ 734 : ไป๋ฉางเฟิ่งโกรธ (11)
ทั้งหมดรายชื่อตอน
ตอนถัดไปบทที่ 736 : ยกโทษให้ข้าได้หรือไม่ (1)