ตอนที่แล้วNookger’s Diary
ทั้งหมดรายชื่อตอน

‘เลิฟ’

‘ความรัก’

เป็นความเจ็บปวดทางจิตใจอย่างหนึ่ง

ยิ่ง ‘ใคร’ ถูกรักมากเท่าไหร่

กลับยิ่งมอง… แต่ไม่เห็น

ยิ่งฟัง… แต่ไม่ได้ยิน

มากเท่านั้น…

‘คน’ จะรู้ว่าความรัก

มีคุณค่ามากมายเพียงใด

ก็ต่อเมื่อความรักนั้น

ได้จากพวกเขาไปตลอดกาล…

-จบ-

กระรอกน้อยที่หายไป Lost Squirrel

ยังไม่มีการให้คะแนน
กรุณารอสักครู่...