ตอนที่แล้วAGKMW บทที่ 85: คลื่นพลังไม่รู้จัก
ทั้งหมดรายชื่อตอน

ผมพบว่าเรื่อง Aatrox: A God King in a Modern World ผู้เขียนได้ชะงักการเขียนไว้ ทำให้ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป จึงขอรายงานทุกท่านทราบว่า ผมจะชะงักการแปลไว้ก่อนจนกว่าจะเห็นความแน่นอนในการเขียนงานจากต้นฉบับครับ

 

ขอบคุณที่ติดตามผลงานแปลเรื่องนี้มาโดยตลอด

 

NOS+

คะแนน 3.6
กรุณารอสักครู่...