REFINING THE MOUNTAINS AND RIVERS

คะแนน 5.0
กรุณารอสักครู่...

ในขณะที่ท้องฟ้าเฉิดฉายการต่อสู้อันไร้สิ้นสุดก็ได้เริ่มต้นขึ้น เขาจะคว้าโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตนเองและเริ่มต้นบนเส้นทางชีวิตใหม่ได้หรือไม่…

 

ข้าจะควบคุมโชคชะตาของตนเองหาใช่สวรรค์ที่เป็นคนลิขิต!

 

ความไร้เดียงสาที่แปรเปลี่ยนจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ของเขา!

 

 

 

อัพเดทล่าสุด