แอ็คชั่น

คะแนน 3.6
กรุณารอสักครู่...
กลับชาติมาเกิดด้วยระบบที่แข็งแกร่งที่สุด Reincarnated With The Strongest System
แนว: Romanc, Reincarnation, R18+, Adventure, Harem, Gameelements, Action, Comedyผู้แต่ง: Ellyonผู้แปล: the ripperเรื่องย่อ :"ความมืด...
ระบบการวิวัฒนาการสายเลือด Blood Evolution System
แนว: Awakened: Evolving to Godhood ,Bullying, Evolution, Adventure, Action, Magic, Vampire, Demons, School life, System, Weak Strongผู้แต่ง: Crimson_inkผู้แปล: the ri...