The Strongest System

คะแนน 4.0
กรุณารอสักครู่...
ชื่อ Eng : The Strongest System
ชื่อไทย : ระบบเทพเจ้า

เรื่องย่อ

บุคคลผู้หนึ่ง….ที่ชีวิตของเขาจักเป็นตำนานเล่าขานสืบไป
บุคคลผู้หนึ่ง….ความน่าสะพรึงกลัวของเขาถูกกล่าวขานก้าวผ่านชั้นฟ้า
บุคคลผู้หนึ่ง….นามของเขาคือ หลินฟ่าน
ทุกคนๆ : ท่านหลินฟ่าน ข้าอยากเป็นบุตรของท่านนน
ชีวิตที่โดดเด่นไร้ผู้ใดเสมอเหมือน และความน่าสะพรึงกลัว ที่มิอาจมีผู้ใดบรรยายได้

รายชื่อตอน