The First Order

คะแนน 5.0
กรุณารอสักครู่...

นี่คือเรื่องใหม่
เอาตัวรอดในความมืดเพื่อรอคอยดูแสงสว่าง
ไม่มีอะไรผิดหรือถูก อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกยืนอยู่ฝ่ายไหน
จะเป็นเทพหรือเป็นคน
จะเป็นคนดีหรือคนชั่ว

 

รายชื่อตอน