Kill The Hero

คะแนน 5.0
กรุณารอสักครู่...

Kill the Hero : Description

โลกที่เหมือนกับเกม มีดันเจี้ยน มอนเตอร์ และผู้เล่นปรากฏตัวขึ้น

ในโลกใบนี้ มีแค่ฉันเท่านั้นที่รู้ความจริง

 “มาช่วยโลกนี้ด้วยกันเถอะ มาจบเกมนี้กัน

ความลับของชายที่ถูกเคารพบูชาในฐานะพระเมสสิยาห์ผู้มาช่วยโลกจริง แล้วนั้น พยายามที่จะปกครองโลกในฐานะของจักรพรรดิ

มีแค่ฉันเท่านั้น ที่เคยถูกทรยศ ฉัน คนที่ถูกเขาฆ่า และได้ย้อนกลับมายังอดีตเท่านั้น ที่รู้ความจริง

Kill the Hero (킬더히어로)
Author : 
D-Dart / 디다트

Status in COO : Completed

 ENG : https://wuxiaworld.site/novel/kill-the-hero/

 

รายชื่อตอน