Goblin Kingdom อาณาจักรก็อบลิน

คะแนน 3.9
กรุณารอสักครู่...

นิยาย : Goblin Kingdom อาณาจักรก็อบลิน

ผู้แต่ง : 春野隠者

…ก็อบลิน

มอนสเตอร์ที่มักถูกล่า

มอนสเตอร์ผู้อ่อนแอที่รวมฝูงกันก่อนที่จะถูกฆ่า

แต่ทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงไป

เมื่อราชากำเนิดขึ้น… 

 

อัพเดทล่าสุด