ภาพประกอบให้โลกรู้สึกเจ็บปวด
คะแนน 1.9
กรุณารอสักครู่...

"จากนี้ไปให้โลกรู้สึกเจ็บปวด" เหนือโคโนฮะอุซึมากินารูโตะเริ่ม

พูดอย่างเฉยเมยโยนวงล้อเกลียวขนาดใหญ่ที่มีสีเข้มราวกับหมึก

ในมือของเขาระเบิดด้วยแสงและความร้อนที่ไม่มีที่สิ้นสุดและ

ทุกสิ่งที่เขาเห็น คนหนึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจาก จักระอสุรา คนหนึ่งอาศัยอยู่กับคุรามะตั้งแต่เด็ก คนหนึ่งได้รับการ

ศึกษาภาคบังคับสมัยใหม่ตั้งแต่วัยเด็กและอีกคนหนึ่งดู "นารูโตะ"

ทั้งหมด เรื่องราวของนารูโตะที่แตกต่างกัน

รายชื่อตอน
รายชื่อตอน