ชินจอมเวทย์เกมส์เมอร์

คะแนน 5.0
กรุณารอสักครู่...

ชินจอมเวทย์เกมส์เมอร์

เรื่องย่อ ชินจอมเวทย์เกมส์เมอร์ : โลกถึงการล่มสลาย สิ่งแปลกๆได้เกิดขึ้นบนโลก เพียงหมดเลือดหนึ่งหยด ทำให้ชีวิตต้องเปลี่ยน

ผู้แต่ง : Katsuao

รายชื่อตอน