ชาติที่แล้วผู้นําฉ้อโกง ชาตินี้ขอเป็นผู้นําที่ดีแทนบ้าง

คะแนน 3.3
กรุณารอสักครู่...

ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนตายของลาสผู้นําอุดมการณ์ประชาธิปไตย ตัวเขาที่กําลังจะตายเพราะความเห็นต่างและอุดทการณ์ที่จะล้มล้างระบบเก่า กลับตื่นขึ้นมาในต่างโลกที่เต็มไปการกดขี่ ประกายไฟแห่งอริสระภาพแก่โลกใบใหม่กําลังจะเกิด?

 

สําหรับคนที่อยากติดตามหรือช่วย project นิยายเช่นช่วยยพากษ์ lore ของแต่ละรัฐชาติ ชื่อ รูปแบบ หรือช่วยเรื่องข้อมูลการเล่นเมือง  

Facebook
https://www.facebook.com/Kojira-Café-106019970772914

Discord
https://discord.gg/qV22YWUhttps://www.facebook.com/KojiraDuCafe

รายชื่อตอน