Yaoi ขอเพียงพักใจ โดย ศศิศิลป์

คะแนน 5.0
กรุณารอสักครู่...

โชคชะตาลิขิต
นำพาชีวิตหอบร่างกายที่
“โดนทำร้าย”
มาพานพบกับความอ่อนโยน
“อาชัญ” ชายผู้ฟื้นจากร่างกายที่บอบช้ำ
โดยไร้ซึ่งความทรงจำ
ไม่รู้ว่าตนเองเป็นใคร
ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหน
และไม่รู้ว่าร่างกายที่โดนทำร้ายมา
เกิดจากอะไร…
มาพบกับ  “ศราวิน” ที่บริสุทธิ์
และอ่อนโยนราวดอกไม้
ที่คอยช่วยเหลือและสร้างความทรงจำใหม่
รักษาทั้งแผลกาย
และหัวใจ
การหลบหนีจากอันตราย
ค้นหาความจริงว่าตัวเองเป็นใคร
รู้ความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียง
โลกความฝันในระยะเวลาสั้นๆหรือไม่
ใน “ขอเพียงพักใจ”

รายชื่อตอน