เรื่องของเรา Yaoi

คะแนน 5.0
กรุณารอสักครู่...

ไม่ต้องถามความเห็นใคร

แค่ถามใจของตัวเอง

ถ้าเรายังรักกัน

มันจะมีแค่เรา

มันจะเป็นแค่…

“เรื่องของเรา”

รายชื่อตอน