ศพ

คะแนน 4.3
กรุณารอสักครู่...

หมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาที่แห้งแล้ง เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่รกร้าง พวกมันตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางผืนป่าที่เงียบสงัด  มันคือสถานที่ต้องห้ามสำหรับ คนเป็น …..

ฟังสปอยก่อนอ่านที่ได้ที่นี่

รายชื่อตอน