Peerless Battle Spirit

เนื้อเรื่อง

ฉินหนานเด็กหนุ่มของตระกูลฉินเป็นที่รู้จักในนามของ อัจฉริยะอันดับ 1 เมือง หลินซู แต่สุดท้ายชีวิตของเขาก็พลิกผันเมื่อ จิตวิญาณแห่งการต่อสู้ของเขาถูกมองว่าเป็นขยะ ฉินหนานจะต้องเผชิญกับการทรยศและการหักหลัง เค้าจะผ่านเรื่องราวทั้งหมดไปได้หรือไม่

– ลงวันละ 1-3 ตอน

ติดตามได้ที่ เพจ https://www.facebook.com/Peerless-Battle-Spirit

 

รายชื่อตอน