Genius Sword Immortal

Genius Sword Immortal

เรื่องย่อ :

วัยรุ่นที่ถูกพามายังโลกยุคปัจจุบันโดย ‘the world of the immortals’  เขาพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของผู้ชายธรรมดาๆ คนหนึ่ง เขาอยากกลับสู่โลกเดิมของตน ดังนั้น เขาต้องฝึกฝนให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อหาสาเหตุว่าตนเองข้ามเวลามาโลกปัจจุบันได้อย่างไร

Version Eng : http://www.novelsaga.com/category/gsi/

raw : http://www.17k.com/book/641804.html

ผู้แปล : Solar Spark และทีม GSI