loading...

Emperor’s Domination

Emperor’s Domination

Emperor’s Domination : เรื่องย่อ

สิบล้านปีที่ผ่านมา หลี่ฉีเย่ได้ปลูกไม้ไผ่น้ำอย่างง่ายๆลงบนพื้นดิน
แปดล้านปีที่ผ่านมา หลี่ฉีเย่มีปลาคาร์ฟเป็นสัตว์เลี้ยง
ห้าล้านปีที่ผ่านมา หลี่ฉีเย่ได้ดูแลเด็กสาวคนหนึ่ง
.
.
และในวันนี้ หลี่ฉีเย่ตื่นขึ้นมาจากนิทรา ต้นไผ่น้ำที่ได้ปลูกไว้ได้เจริญเติบโตจนถึงขั้นสูงสุด, ปลาคาร์ฟนั้นได้เติบโตเป็นมังกรทอง , เด็กสาวกลายเป็นจักรพรรดินีแห่งโลกทั้งเก้า
.
นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ที่มีความเป็นอมตะ ผู้ที่เป็นอาจารย์ให้กับเหล่านักบุญปิศาจ, สัตว์ป่าจากสรวงสวรรค์ และ จักรพรรดินีผู้เป็นอมตะ

Author : Yanbi Xiaosheng (厌笔萧生)

Translator English : Bao

Link to Raws : Qidian

Translator Thai : Owlz