Chaotic Lightning Cultivation

คะแนน 4.4/5. จาก 18 ผู้ให้คะแนน
กรุณารอสักครู่...

 

ชื่อภาษาอังกฤษ : Chaotic Lightning Cultivation

ชื่อภาษาไทย : โกลาหลแห่งอสนีบาต

เรื่องย่อ :

บิดาและมารดาของเขาเป็นอัจริยะของสํานัก แต่พวกเขาได้ล่วงลับไปในภารกิจในขณะที่เจ้าอ้วนอายุได้หกขวบ และตัวเขาเองไม่โดดเด่นในธาตุใดสักธาตุ ความจริงคือ ธาตุทั้งห้านั้นสมดุลอยู่ในร่างของเขา เจ้าอ้วนของเราจึงนับว่าเป็นขยะที่ไม่อาจได้รับความเคารพดังเช่นบิดาและมารดา เมื่อเขาได้รับคําสั่งให้เก็บขยะของสํานักจนกว่าจะมีอายุครบกําหนด เพื่อพิสูจน์ว่าเขามีค่าพอที่จะอยู่ในสํานักได้ต่อไปหรือไม่ เจ้าอ้วนไร้ซึ่งทางเลือก นอกเสียจากตัดสินใจฝึกตนโดยมีเพียงมรดกที่บิดามารดาได้เหลือไว้ให้ คือ ไข่มุกดํา แต่โชคร้ายเหมือนเข้าข้างเจ้าอ้วนเพราะไข่มุกนี้กลับมีประโยชน์สำหรับ”การเก็บขยะ”

ประเภท : Harem, Cultivation, Martial Arts, Revenge

ผู้แปล : เยเย

อัตราการลง : ยังไม่แน่นอน

รายชื่อตอน