จักรพรรดิ์เทพมังกร

คะแนน 3.9
กรุณารอสักครู่...

จักรพรรดิ์เทพมังกร

(Dragon Emperor – Martial God)

ความเป็นอมตะของหลิงหยุนได้มลายหายไป.. ทำให้เขาตกลงมาสู่โลกมนุษย์ ในยุคที่เต็มไปด้วยความเสื่อมทรามอย่างที่สุด

จากนั้น.. หลิงหยุนจะค่อยๆ บ่มเพาะพลังในตัวเองทีละขั้น ทีละขั้น และไต่ลำดับขึ้นไปต่อกรกับสวรรค์ได้อย่างไร..

ติดตามได้ที่เพจ : จักรพรรดิ์เทพมังกร 

 

รายชื่อตอน