ขั้นตอนการขอลงนิยายกับ Thai-Novel

1. ทำการสมัครสมาชิกที่
Thai Novel

1. ทำการสมัครสมาชิก
ที่ 
Thai Novel

2. ลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์ม
ข้อมูลยืนยันตัวตน

2. ลงทะเบียน
กรอกแบบฟอร์ม
ข้อมูลยืนยันตัวตน

3. แจ้งและนำส่งข้อมูลนิยาย 

นิยายแปลชื่อเรื่องและลิงก์นิยายต้นฉบับที่ท่านนำมาแปลทั้งจีนและอังกฤษ สามารถนำส่งเรื่องที่นี่

นิยายแต่งนำส่งข้อมูล
คลิกด้านล่าง

3. แจ้งและนำส่งข้อมูลนิยาย 

นิยายแปลชื่อเรื่องและลิงก์นิยายต้นฉบับที่ท่านนำมาแปลทั้งจีนและอังกฤษ สามารถนำส่งเรื่องที่นี่
นิยายแต่งนำส่งข้อมูล คลิกด้านล่าง

4. นักเขียนลงนามรับทราบ
ข้อตกลง
การใช้งานเว็บไซต์

4. นักเขียนลงนาม
รับทราบข้อตกลง
การใช้งานเว็บไซต์

5. ลงตอนนิยายครบ 10 ตอน
เพื่อเผยแพร่สู่หน้าเว็บไซต์

5. ลงตอนนิยายครบ 10 ตอน เพื่อเผยแพร่สู่หน้าเว็บไซต์

รายละเอียดการลงนิยาย

✅ นิยายจะต้องไม่เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่มีอยู่แล้วบนเว็บไซต์
สามารถตรวจสอบได้ที่
ค้นหานิยายที่เผยแพร่เฉพาะใน Thai-Novel
✅ นิยายต้องมีจำนวนตอนอย่างน้อย 10 ตอน ก่อนเผยแพร่สู่หน้าเว็บไซต์

รายละเอียดการลงนิยาย

✅ นิยายจะต้องไม่เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่มีอยู่แล้ว
บนเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบได้ที่
ค้นหานิยายที่เผยแพร่เฉพาะใน Thai-Novel
✅ นิยายต้องมีจำนวนตอนอย่างน้อย 10 ตอน
ก่อนเผยแพร่สู่หน้าเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่