เริ่มต้นการฝึกฝนจากวิชายุทธ์แบบง่าย

✓ นิยายแปลไทย ✓ นิยายแฟนตาซี ✓ จำนวน 520 บท

ภาพประกอบเริ่มต้นการฝึกฝนจากวิชายุทธ์แบบง่าย
คะแนน 4.4
กรุณารอสักครู่...

เริ่มการบ่มเพาะด้วยการฝึกแบบง่าย

เฉินเฟยได้ข้ามโลกมายังโลกผู้ฝึกยุทธ์ที่ผู้แข็งแกร่งเหนือว่าผู้อ่อนแอ
แน่นอนว่าการข้ามโลกครั้งนี้ใช่ว่าจะไม่มีตัวช่วยให้เขาอยู่ในโลกนี้ได้
เพียงแต่ระบบที่เขามีจำเป็นต้องใช้เงิน และโลกนี้ไม่ได้มีเพียงนักยุทธ์
“วิธีหายใจจีซานแบบง่าย...ทำให้เป็นแบบง่ายสำเร็จ... วิธีหายใจจีซาน→ การหายใจ!”
เฉินเฟยสูดหายใจลึก
"ความชำนาญวิธีหายใจจีซาน+1"
"..."

 

รายชื่อตอน